Siedlisko
Grabinowo

Domek do wynajęcia na Mazurach
Facebook YouTube Booking.com airbnb Płatności
ApartamentNa staromiejskiej
Apartament na staromiejskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU DLA GOŚCI W SIEDLISKO GRABINOWO

Szanowni Państwo, witamy na terenie Siedliska Grabinowo, w Domku dla Gości. Pragniemy zaspokoić Państwa potrzebę wypoczynku w sposób bezpieczny oraz spokojny. W tym celu służy niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Domku dla Gości.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domku dla Gości.
 2. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu zadba Właściciel, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr tel. + 48 600-708-178.
 3. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki na pobyt w Domku dla Gości, w wysokości 30% umówionej kwoty, postanowienia regulaminu uważa się za zaakceptowane.
 4. Zaliczkę na rezerwację Domku dla Gości należy wpłacić na konto:
  Wioleta Grabińska Spręcowo 55a, 11-001 Dywity, nr konta: 39 1140 2004 0000 3602 7514 2874. Brak wpłaty zaliczki w umówionym terminie od momentu deklaracji pobytu, spowoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Pozostałą część opłaty należy uiścić w dniu przyjazdu. Realizujemy płatności karami płatniczymi Visa, YPay, Mastercard, Maestro.
 6. Do korzystania z Domku dla Gości uprawnione są osoby zakwaterowane.
 7. Doba rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 8. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku: ręczniki i pościel, media (prąd, woda, TV, Internet) w tym grill, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci.
 9. Każdy z Gości zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty .
 10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku do Gości w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. W dniu zakończenia pobytu obowiązkowe jest zdanie obiektu z przekazaniem kluczy.
 11. Goście nie mogą przekazywać Domku dla Gości osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domku dla Gości nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, usterki należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.
 14. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu.
 15. Na terenie posesji Siedliska Grabinowo Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działania dzieci i osób niepełnoletnich.
 16. Rodzice małych dzieci zobowiązani są do zabezpieczenia materacy przed przemoczeniem lub zabrudzeniem, na których śpią ich pociechy. Koszty czyszczenia pokrywają opiekunowie.
 17. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym miejscu na terenie posesji. Parking jest bezpłatny.
 18. W Domku dla Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 19. Przebywający na terenie posesji winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
  • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energia eklektyczną lub gazową nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
  • wnoszenia do Domku dla Gości łatwopalnych lub wybuchowych materiałów oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
  • rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
  • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówką),
  • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,
  • jeżdżenia quadami i pojazdami mechanicznymi po terenie posesji z wyłączeniem drogi.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.
 21. W Domku obowiązuje całkowity zakaz przebywania i przetrzymywania zwierząt.
 22. Przed opuszczeniem posesji należy posprzątać domek, teren wokół oraz usunąć nieczystości do kosza na śmieci.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

 

Miłego spędzenia czasu
Wioleta Grabińska